Kadında Pelvik Organ Sarkması

Kadında mesane (idrar kesesi), rektum (kalın barsağın en son kısmı), rahim ve barsağın her hangi bir kısmının birlikte veya tek olarak vajenin (kadın yolu) ön, arka duvarı veya kubbesinden sarkması pelvik organ sarkması (POP)  olarak adlandırılır (Şekil 1) . Bu durum kadında idrar kaçırma, tutuk idrar yapma, pelvik bölgede rahatsızlık ve sarkma hissi, yürürken zorlanma, sık idrar yolu iltihapları ve cinsel işlev bozuklukları gibi rahatsızlıklara yol açabilir..

Türk Kadınında İdrar Kaçırma

Türkiye genelinde 45 şehirde Üroloji ve Kadın Doğum polikliniklerinde Prof. Dr. Bülent Çetinel başkanlığında yürütülen çok merkezli bir çalışmada her 3  kadından birinin idrar kaçırdığı tespit edildi. Bu polikliniklere idrar kaçırma yakınması dışında yakınmalarla başvuran 5565 kadın, idrar kaçırma yakınmalarının var olup olmadığı, varsa bu yakınmanın şiddeti, sıklığı, tipi, yaşam kalitesini ne derece bozduğu ve idrar kaçırma nedeniyle daha önce tedavi görüp görmedikleri şeklinde sorgulandıklarında ilginç sonuçlar elde edildi. Şöyle ki; idrar kaçıran..

Yaşlılarda İdrar Kaçırma

Yaşlılarda idrar kaçırma sık görülen ve yaşam kalitesini bozan bir durumdur. Dünyada yaşlanan nüfus giderek artmaktadır. Bu iki durum sonucunda yaşlılarda idrar kaçırma aynı zamanda ekonomik yönden de önemli bir problem yaratmaktadır. 1984 yılında ABD’de 65 yaş üstü kişilerde idrar kaçırma için yılda harcanan para 8 milyar dolar civarındayken bu rakam 2000 yılında 32 milyar dolar gibi bir rakama ulaşmıştır. Hem erkek hem kadınlarda yaşlanmayla birlikte sıkışma tipi (tuvalete yetişemeden) idrar kaçırma artmaktadır.

Mualla Premium Chocolate