Kadınlarda İdrar Kaçırma ve Tedavisi

Normal bir kişi idrarını tutabilme ve istediği zaman idrar yapabilme özelliğine sahiptir. Kişilerde idrar tutamama hali yani idrarın kişinin isteği dışında dışarı atılması idrar kaçırma olarak tanımlanır. Erkeklerde oldukça seyrek görülmekle birlikte bu durum kadınlarda sık görülmektedir. İdrar kaçırma sıklığı yaşla birlikte artmaktadır ve bu problem 40 yaşın üstündeki kadınların %15-20’sinde görülmektedir.
Türkiye genelinde 45 şehirde Üroloji ve Kadın Doğum polikliniklerinde Prof. Dr. Bülent Çetinel..

İdrar Kaçırma Tipleri Sıklık Değerlendirme

Bu derleme makalesi toplumda sık görülen bir sağlık problemi olan idrar kaçırmanın tanımlaması, sınıflandırması ve değerlendirilmesi hakkında güncel bilgiler vermek için yazılmıştır.İdrar kaçırmanın toplumda görülme sıklığı ve Uluslararası Kontinans Derneği tarafından yapılan en son tanımlaması verilmiştir. İşeme ve işeme bozuklukları kısaca anlatılmış, idrar kaçırmanın bir işeme bozukluğu olduğu vurgulanmış, tanımlanmasının işeme tanımlanmasının işeme bozukluklarında olduğu gibi yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Erkeklerde Görülen İşeme Bozuklukları

Alt üriner sistem (AÜS) idrar kesesi (mesane) ve idrar borusu (uretra)’dan oluşmaktadır. Erkekte idrar kesesinin ağzında içinden idrar borusu geçen prostat bezi bulunmaktadır. Prostat bezi erişkin genç bir erkekte ortalama 20 gram ağırlığındadır ve genellikle 50 yaşından sonra birçok erkekte büyüme gösterir. Bu büyüme iyi huylu  ya da kötü huylu büyüme şeklinde olabilir. Üroloji uzmanının bu konudaki görevlerinden biri bu iki çeşit büyümeyi ayırd edebilmektir. Çünkü bu iki durumun tedavisi birbirinden çok farklıdır. Bu..

Daha Fazla İçerik...

Mualla Premium Chocolate