Özgeçmiş

DOĞUM TARİHİ - 1 MART 1956

MEDENİ DURUMU  - Evli ve 2 kız çocuğu var

LİSE
- 1969-1974 Robert Kolej, İstanbul Türkiye

TIP FAKÜLTESİ -1974-1980 Hacettepe Tıp Fakültesi Ankara Türkiye

ÜROLOJİ ASİSTANLIĞI - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

ASKERLİK HİZMETİ
- 1985-1987 Isparta Asker Hastanesi

MECBURİ HİZMET - 1987-1990 Gümüşhane Devlet Hastanesi

ÜNVANLAR

 • 1990 Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Üroloji Uzmanı
 • 1994 Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Üroloji Doçenti
 • 2000 Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Üroloji Profesörü

GÖZLEMCİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ - 1995 yılında dört ay süreyle ABD UCLA Tıp fakültesi Kadın Ürolojisi bölümünde gözlemci öğretim üyeliği

ŞU ANKİ GÖREVİ - Mart 2000’den beri Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Üroloji Profesörü - Ürodinami ünitesi sorumlu öğretim üyesi. Kadın Ürolojisi, Nöroüroloji ve Rekonstrüktif Üroloji alanında uzman

 • 2000-2008 Türk Üroloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi
 • 2000-2008 Türk Üroloji Dergisi Kadın ve Nöroüroloji Bölüm Editörü
 • 2004-2011 Amerikan Hastanesinde Konsültan Hekim
 • 2005-2008 Avrupa Üroloji Bordu Türkiye Temsilcisi
 • 2006-2008 Türk Üroloji Derneği 2nci Başkanı
 • 2007-2009 Türk Kontinans Derneği başkanı
 • 2003-2011 Türk Kontinans Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

DAVETLİ KONUŞMALARI

 • 1994 Yılından beri Türkiye genelinde birçok ilde aşağıdaki konularda toplantı yönetmenliği yapmış ve konferanslar vermiştir
 • İyi Huylu Prostat Büyümesi(BPH): Değerlendirmesi, Tedavisi, Tarihçesi
 • İdrar Kaçırma: Değerlendirme, Tedavisi
 • Aşırı Aktif Mesane: Terminoloji, Ayırıcı Tanı, Değerlendirme, Tedavi
 • Omurilik Yaralanması: Nörojenik İşeme Bozukluğu
 • Nörojenik İşeme Bozukluklarında Rekonstrüktif Cerrahi
 • Pelvik Organ Prolapsus
 • Ürodinami Pratiği
 • Mesane Ağrısı Sendromu (İntersitisiyel Sistit)
 • Mesane ogmentasyon ameliyatları
 • Orta uretra gevşek sling ameliyatları (TVT ve TOT) ve komplikasyonları
 • Aşırı Aktif  Mesanede kullanılan Antimuskarinik ilaçlar ve yan etkileri

DÜZENLEDİĞİ KURSLAR

 • 2009 Türk Kontinans Derneğinin Düzenlediği 1nci Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresinde 1nci Ulusal Ürodinami Kursu Başkanı
 • 2011 Türk Kontinans Derneğinin Düzenlediği 2nci Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresinde 2nci Ulusal Ürodinami Kursu Başkanı
 • 2013 Türk Kontinans Derneğinin Düzenlediği 3nci Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresinde Uluslararası Pelvik Prolapsus Kursu Başkanı

EDİTORYAL KURUL ÜYELİĞİ - 2000-2008 Türk Üroloji Dergisi

DERNEK ÜYELİKLERİ

 • Avrupa Üroloji Derneği
 • Uluslarası Kontinans Derneği
 • 1994-2011 Türk Üroloji Derneği
 • Türk Endoüroloji Derneği
 • Türk Kontinans Derneği
 • Ürolojik Cerrahi Derneği
Mualla Premium Chocolate